Reklamační podmínky

Reklamace a záruční podmínky
Záruční lhůta na všechny výrobky , které jsou nabízené v internetovém obchodě PICHINCHA WEAR, je 24 měsíců, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta. Dohodnutá oprava či úprava produktů PICHINCHA WEAR má záruční dobu 3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.

Záruka se vzt...

Reklamace a záruční podmínky
Záruční lhůta na všechny výrobky , které jsou nabízené v internetovém obchodě PICHINCHA WEAR, je 24 měsíců, pokud není přímo v popisu výrobku uvedena jiná záruční lhůta. Dohodnutá oprava či úprava produktů PICHINCHA WEAR má záruční dobu 3 měsíce, není-li sjednána nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
Záruka se nevztahuje na škody
způsobené neodbornou údržbou, používáním a chybnou manipulací
mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned po jejím zjištění, a to buď písemně na adrese provozovatele:

PICHINCHA WEAR
Hana Benešová
Plešivec 386
381 01 Český Krumlov
Česká republika
nebo e-mailem na adrese: info@pichinchawear.com

V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu či dodací list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží

Zobrazit

Reklamační podmínky V této kategorii není žádné zboží.